Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Nettsiden

Arbeiderstrøk på Eidsfos Jernverk. Bråtagata.
Foto: NJM
 
Dette er en nettside utviklet av Nord-Jarlsbergmuseene i tilknytning til utstillingen på Eidsfoss i Vestfold, "Til Elise. Formerenke på Eidsfos Verk".

Utgangspunktet for utstillingen og nettsiden er Elise Kristensen og hennes liv på Eidsfoss fra 1867 til 1957. Nettsiden søker å utfylle og utdype temaene i utstillingen.

Samtidig skal nettsiden være et forum for informasjonsutveksling og innspill fra publikum.

Nord-Jarlsbergmuseene inviterer derfor besøkende i utstillingen og på nettsiden til å sende inn kommentarer og opplysninger om temaet, ved å bruke kommentarboksen under hver artikkel.

Eidsfoss var et av landets jernverk,og som de fleste andre jernverk møtte også Eidsfos Jernverk økonomiske nedgangstider på slutten av 1800-tallet. Eierne av Eidsfos Jernverk omstilte produksjonen fra råvareproduksjon til å bli et støperi basert på skrapjern. Nå fikk man også nye produkter som spente fra små husholdningsredskaper (som gryter og bakstejern) til jernbanevogner. Mest kjent er nok støpeovnsproduksjonen.

Denne driften ble nedlagt på midten av 1960-tallet.Elise Kristensen levde samtidig med at jernverket gjennomgikk store forandringer. Sosiale ordninger som tidligere var nedfelt i bergverkslovene ble oppløst. Den nye nasjonen Norge søkte å organisere et offentlig sosialvesen. Dette systemet skulle ivareta stadig flere samfunnsgrupper som ikke var i stand til det selv. Enker og farløse barn var noen av disse gruppene. Dessuten ble kvinnenes situasjon, muligheter til utdannelse og yrkesvalg, og rollen som husmor viktige samfunnssaker.

Mange hensyn måtte tas, og i Elises levetid var dette viktige politiske saker der ikke alle fikk sin avgjørelse og innføring før etter mange års debatt.

Elise ble enke med fire umyndige barn. Mange kvinner i hennes situasjon ble stående på bar bakke der de var fratatt sin myndighet og verdighet. Men Elise klarte seg. Ved å gå inn på menyen på venstre side, kan du få innblikk i hennes livshistorie, satt i lys av problemstillinger og samfunnsendringer som da var aktuelle.

Velkommen inn Til Elise!


ÅPNINGSTIDER:
Mai 2010: man-tor. kl. 13-19, fre-lør. kl. 13-22, søn. kl. 12-19
Juni 2010: søn-tor. kl. 12.20, fre-lør. kl. 12-22 (t.o.m. 4.juli)
f.o.m. 5.juli 2010: kl 11.22 hver dag

F.o.m. 16 august som juni (med forbehold om endringer), f.o.m. 1.sept. som mai

legg til kommentar