Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- 1867 - Elise blir født

Elise Jørgine Hansdatter Bollerud. Dåpsprotokoll, Hof kirke 1853-77.
Kilde: www.digitalarkivet.no
 
Elise Jørgine Hansdatter Bollerud ble født 18. september 1867, som Elen Marie Jensdatter og Hans Jensen Bolleruds andre barn. Jordmor i Hof dengang var Julie Tveten, og kanskje var det hun som bisto Elen Marie ved fødselen. Julie Tveten var gift med en yngre bror av skolelærer Søren Tveten, som utførte hjemmedåpen av Elise den 1. desember.

Det var en sjeldenhet at barn ble døpt hjemme. Dåpsritualet var sett på som en viktig del av menneskets frelse. Barn som døde før de ble født fikk ikke egen grav, men ble enten gravlagt utenfor den vigde gravgården, eller lagt i kiste med en død person som var døpt, i håp om at barnet kom til himmelen sammen med denne.

Derfor er det spesielt at ikke Elise ble kirkedøpt.
Vi kan bare spekulere i grunnen. Kanskje hang det sammen med værforholdene på Eidsfoss i året 1867. Fra distriktslege Wolfgang Møller medisinalindberetning for 1867, kan vi lese om værsituasjonen.

Våren kom sent til Hof dette året. Det var kaldt og ufyselig. Mens sommeren var varm og ble etterfulgt av en gunstig høst med godt høy til dyrefor, slo allikevel kornhøsten til med bare middels avling. Potetavlingene var mislykkede.
Folk har sikkert bekymret seg over matsituasjonen for den kommende vinteren. Den kom tidlig med snø og usedvanlig sterk kulde.

Eidsfoss ligger en god mil fra Hof kirke, og det var en lang ferd på sledeføre i det kalde været. Kanskje var det forhold som den kalde og sure vinteren, grunn til at Elises dåp ble foretatt hjemme i Bråtagata av skolelæreren, som selv bodde på verket.

I 1867 ble det født tolv jenter og fire gutter på Eidsfoss . Gutter betydde rekruttering av ny arbeidskraft for verket.

legg til kommentar