Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Enken Marie Bollerud

Dødsprotokoll, Grønland kirke, Oslo 1913.
Kilde: www.digitalarkivet.no
Etter sin manns død, hadde ikke Marie Bollerud så mange muligheter til å klare seg økonomisk selv. Verket hadde ikke lenger en ordning som kunne bidra til at etterlatte etter verksarbeidere ble tatt tilstrekkelig vare på – noe som de to døtrene Anne Karine og Elise skulle erfare på hvert sitt vis. De offentlige trygdeordningene var ennå ikke realiserte, men var heftig debattert i Stortinget i flere tiår før omsorgssystemene kom i gang.

Hans Bollerud jobbet som former ved verket nesten helt frem til sin død i 1906, 72 år gammel. Han ble begravet på Hof kirkes gravgård.
Hans ble trukket i lønn til sykekassen på verket i mange år. Kanskje har noen av disse pengene kommet Marie til gode ved hans død.

Enken Marie flyttet til sønnen Olaf som bodde i Friisgate på Grønland i Kristiania, der hun ble «underholdt» av ham. Olaf forsørget altså moren de siste årene av hennes levetid.


Oslo kommune innførte trygd for enslige mødre allerede i 1919, men dette gjaldt bare kvinner som hadde bodd i Oslo i minimum 15 år. Loven var svært radikal som omfattet både enker med mindreårige barn, og også ugifte, skilte og separerte mødre!
Ordningen med en statlig enkepensjon ble ikke innført i resten av landet før omtrent 50 år etter at Marie ble enke.

Marie Bollerud døde i 1913, nærmere 70 år gammel. Begravelsen ble holdt i Grønland kirke og hun ble gravlagt på Ullevål.

legg til kommentar