Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- 1895 – en gift kvinne

Brudebilde av Elise og Kristen.
Foto: fam. Kristensen
 
Elise giftet seg med Kristen Kristensen i 1895, i Strømsø kirke i Drammen. Da var Elise 28 år, og Kristen 25.

Frem til 1888 mistet kvinner sin myndighet ved inngåelse av ekteskap. Da kom det en ny ekteskapslov som gjorde den gifte kvinne myndig og ga mulighet til å opprette særeie. I 1895 fikk kvinner for første gang lov å delta i en avstemning om kommunalt brennevinsutsalg! Allmenn stemmerett for kvinner var ennå mange år unna.

Men det var nok andre ting som opptok Elise og Kristen, dagen de skulle inngå ekteskap!

De to har kanskje visst om hverandre så tidlig som i 1888. Da sto Kristen fadder for sin søsterdatter Jenny Tallette. Anne Karine, Elises storesøster, var også fadder for Jenny, som inngiftet tante til barnet.

I følge familiens fortelling, møtte Elise og Kristen hverandre på dans i Bråtagata. Kristen var en lokal amatørmusiker, og har antakelig spilt til dans i nærmiljøet. Kanskje var det på en av disse sammenkomstene at den beskjedne Elise og den mer utadvente Kristen fant hverandre?

Den 17. november 1895 står bryllupet mellom Elise og Kristen. Det ser ut til at avgjørelsen om dato for vielsen ble fattet på kort tid. Forlovelsestiden varte kun en dag – i kirkeprotokollen kan vi se at forlovelsen ble inngått dagen før selve vielsen ble gjennomført.
Elise var da allerede ca. 3 måneder på vei med deres første barn, Trygve. Men de har kanskje vært ringforlovet en stund før den offisielle kirkelysingen?

Det fortelles at Elise og Kristen gikk fra Eidsfoss over Bergstigen og ned til Sande, for å ta toget til Drammen for å gifte seg. Hvorfor de valgte å reise til Drammen, og vies i Strømsø kirke er et ubesvart spørsmål.

Strømsø kirke

Eidsfossingene har i all tid hatt Drammen som sin by, og Eidsfos Verk hadde et varelager og utsalgsavdeling der. Flere av Elises tanter og onkler bodde på Tangen i Drammen, der onklene jobbet ved Drammen Jernstøperi.
Elise og familien bodde selv på Tangen et lite år. Her ble broren Olaf født, og dåpen ble gjennomført i Strømsø kirke.

Forloverne til Elise og Kristen var smed P. Andersen og portner C. Johansen. De var begge ansatt ved jernstøperiet. Her var altså både venner og familie som kunne delta i seremonien sammen med brudeparet.

Drammen Jernstøperi


Bryllupsfeiringen varte nok bare en dag eller to. Det var sikkert vanskelig for Kristen å få fri fra jobben ved jernverket. Dessuten jobbet han akkord, og tapte lønn som han nå ville trenge for å forsørge seg og sin nye familie.

legg til kommentar