Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Lærere på verksskolen
Læreren var en betydningsfull person i lokalmiljøet, og de to siste lærerne på Hauane hadde stor betydning for Elise; lærer Tveten som gjennomførte hjemmedåpen av henne i 1867, og lærer Sanness som var hennes skolelærer i sju år.

Søren Olsen Tveten ble født i 1833 på Lørdal i Hof, og vokste opp på Tveiten under Vike gård. Han tok lærereksamen ved amtets lærerskole på Basberg i Slagen ved Tønsberg i 1856.

Lærerstudentene, eller seminaristene, ble undervist i fagene religion, historie, geografi, morsmål, regning, skrivning og sang. De fikk dessuten noen timer i kateketiske øvelser ved «Slagen faste skole».

Lærer Tveten ble ansatt og arbeidet ved Hof skole frem til 1861. Da begynte han ved Eidsfos skole og underviste her frem til 1875.


Elises lærer Ludvig Adolf Sanness var født i 1847 i Trondheim. Han tok lærereksamen ved Klæbu lærerseminar i 1866, og kom til Hof i 1875.
Klæbu Seminar vektla sterkt betydningen av grundtvigianismen - der norskdom og kristendom dominerte undervisningen. Det fortelles at Sanness ikke var tynget av pietisme, men heller av grundtvigianismens glede og inspirasjon.

Han var den siste lærer på Eidsfoss som var ansatt av verket, og virket ved skolen på Hauane i årene fra 1875 til 1895.

legg til kommentar