Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Elise Kristensen 1867 - 1957

Elise Kristensen, ca. 1918.
Foto: fam. Kristensen
Kort biografi

1867: Elise blir født på gården Bollerud, Vassbotn

Mor: Elen Marie Jensdatter (1844-1913), far: Hans Jensen Bollerud (1834-1906). De bor i Bråtagata 32, og der vokser Elise og søsknene opp.

1875: Elise begynner på skolen, samme år som den blir kommunal. Elise går annenhver dag i sju år på skolen på Hauane.

1882: Elise konfirmeres i Hof kirke.

Arbeider noen år som tjenestepike i Christiania, kanskje hos den berømte legen, dr. Fredrik Georg Gade.

1889: Verkets fattigkasse avvikles. Det tar flere år før kommunen får et entydig økonomisk ansvar også for de med tilhørighet ved verket.

1895: Gifter seg med former Kristen Kristensen, f. 1870. De har kjent hverandre ca. fire år.

1907: Kristen dør og Elise blir enke med fire mindreårige barn å forsørge.

Tar fire unge dagarbeidere i kosten; Ivar Foss, Sigurd Bakke, Kolbjørn Karlsen og Thorvald Johnsen. Elise har på denne måten en månedlig inntekt på ca. 120 kr. fra 1907 til 1911. Etter 1911 har hun færre kostkarer av gangen.

1913: I løpet av høsten er det slutt på å holde dagarbeidere med kost.

I 1913: Alminnelig stemmerett innføres i Norge, der menn og kvinner er likestilt. Stemmeretten er imidlertid inntektsstyrt, med et krav om en minsteinntekt på kr. 800 årlig.

Elise stemmer ved Stortingsvalget i 1915 og ved kommunevalget i 1916.

1930-åra: Elise flytter til en leilighet på skolen på Eidsfos, deretter flytter hun til Anders Aldrin på Nordnes, Orevika. Aldrin selger huset i 1941, og Elise flytter inn i 2. etasje i Trygves hus i Geitekleiva.

1937: Alminnelig alderspensjon innføres i Norge. Elise fyller 70 år og får 40 kroner måneden i alderspensjon av Hof kommune.

Hof alders- og sykehjem ble innviet i 1955. Elise bor her frem til sin død i 1957.

27.4.1957: Gravlagt på Eidsfoss kirkes gravgård.

legg til kommentar