Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- 1907

Fagforeningenes oppgaver var ikke bare å ta seg av arbeideren, men skulle ulykken være ute, hadde noen foreninger forsikringer som til en viss grad hjalp de etterlatte økonomisk.

Kilde: Vestfold Arbeiderblad 1913
  
Den 5. juni 1907 dør Kristen. Dødsfallet er meldt inn samme dag. Elises barnebarn forteller at bestefaren døde svært plutselig av hjertestans.

I dødsmeldingen til sorenskriveren er det notert at mannen har vært syk i lengre tid. Vi kjenner ikke til om han oppsøkte lege i denne perioden, men lege ble ikke tilkalt da han døde.

Dette kan tyde på at Elise var uforberedt på at sykdommen kunne få en så tragisk utgang. Allikevel har hun maktet å varsle lensmannen om dødsfallet samme dag.

Og det er forhold som tilsier at Elise kanskje har forberedt seg på det verste som kunne skje.
Kristen får utbetalt sin siste lønning i august 1906. Han finnes ikke i lønningsprotokollene på verket i nesten et helt år før han dør.

Verkets sykekasse har kanskje bidratt med noe for å kompensere for innteksttapet, men det kan ikke på langt nær ha vært nok til å dekke daglige utgifter.

Familiens økonomi må ha blitt dårligere og dårligere utover høsten. Utover våren 1907 handler Elise mindre og sjeldnere varer på butikken. Samtidig må bekymringene ha økt.

Alle må bidra til husholdningen. Eldstegutten Trygve på 11 år tok småoppgaver for verket og tjente noen øre, nok til å foreta innkjøp på butikken nå og da.

Arbeiderne på verket var delvis forsikret gjennom sykekassen. Kanskje fikk Elise utbetalt en engangssum etter Kristens død som har hjulpet familien gjennom den første tiden som enke.

Artikkelen i Vestfold Arbeiderblad fra 1913 (illustrasjon til venstre) beskriver en tilsvarende situasjon i Fredrikshald (Halden).

legg til kommentar