Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Høyere utdanning – også for kvinner?

"Skolen på Haugane"
Foto: NJM
Ikke før langt ut på 1800-tallet fikk også jenter tilgang til høyere utdanning – med en avsluttende eksamen som kunne gi dem muligheter for en egen yrkeskarriere. Men for de fleste var det å ha et selvstendig arbeid som gift kvinne en umulig tanke, enn si realiserbart, før et godt stykke inn på 1900-tallet.

Skolen på Eidsfoss lå på Hauane, og var jernverkets egen skole fra 1750 fram til 1875. Skolen var for verkets egne barn, både jenter og gutter. Skolelæreren var ansatt på verket og bodde også her med sin familie.

I 1860 kom loven om at det skulle være faste skoler i hver skolekrets, og i 1869 loven om allmueskole på landet. Allmueskolene var for begge kjønn, men det fantes også andre skoletilbud for gutter. Blant annet var de tradisjonelle latinskoler forbeholdt dem, og naturligvis var universitetsstudier kun for menn.

Ønsket piker videre skolegang etter allmueskolen, var mulighetene begrenset. Jenter fra borgerskapet hadde muligheter til videre utdanning på private pikeskoler. Slike skoler, som dessuten kunne ha kvinnelige lærere, økte etterhvert i antall fra slutten av 1700-tallet i byene.
Les mer om gutte- og pikeskoler på Kildenett her

«Skolen på Hauane» ble en av Hof kommunes kretsskoler i 1875, og dermed også et kommunalt ansvar.
Dette var samme år som Elise begynte i første klasse, og samme år som den nye skolelæreren, Ludvig Adolf Sanness, ble ansatt.
Elise hadde nå sju års skolegang foran seg. De første skoleårene møtte elevene annenhver dag, de siste i «øverste klasse» hver dag frem til middag.


I løpet av Elises skolegang kom det reformer som ga jenter større muligheter til å fortsette å studere etter konfirmasjonen:

I 1878 fikk pikeskoler eksamensrett, og samme år som Elise ble konfirmert, i 1882, kunne jenter følge undervisning på gymnasium (idag videregående skole) og gå opp som privatister til eksamen artium.
Snart fulgte kravet, og retten, til også å få tilgang til universitetet – noe som ble innvilget i 1884.
Den første kvinnen som ble immatrikulert ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania var Cecilie Thoresen. (Les mer om Cecilie Thoresen i Adresseavisa her)
I 1896 kom loven som slo fast likestillling mellom kjønnene i skoler som mottok offentlig støtte.

legg til kommentar