Forside- Nettsiden- Elise Kristensen 1867 - 1957
Elises familie- 1867 - Elise blir født- "Nr. 32"- Elises aner- Enken Marie Bollerud
Eidsfos Verk- "Den engelske periode" 1865-1873
Skolen på Hauane- Elise begynner på skolen- Lærere på verksskolen- Høyere utdanning – også for kvinner?
Ut i tjeneste
Husmorens stilling- 1895 – en gift kvinne- Husmorens arbeid i statistikkene- Tæring etter næring
Enke- 1907- Hva med barna nå?
- Hva med barna nå?
Mange enker eller enslig forsørgere manglet en økonomisk mulighet til å forsørge sine mindreårige barn.

Rundt 1900 økte sosiale systemer som skulle ta seg av barn der foreldrene var uskikket eller manglet midler. Mange barn ble satt bort i fosterfamilier, eller ble flyttet på egne hjem. (Se artikkel hos Oslo byarkiv)


Elise har kanskje måtte vurdere en slik løsning for sine barn, men hun slapp heldigvis å måtte sette bort noen av de fire barna sine.

legg til kommentar